ویکی کیو(هزاران تست همراه سابق)
نام آزمون:

کنکور علوم تجربی (ویژه دیپلمه های بهیاری)

ارائه دهنده:ویکی کیو
نمره منفی:3
مدت زمان:20 دقیقه
ظرفیت کل:101 نفر / 94 نفر باقیمانده
تاریخ و ساعت برگزاری۰۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
زمان آزمون به پایان رسیده است
توضیحات:

آزمون آزمایشی کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی( ویژه دیپلمه های بهیاری ) توسط تیم علمی ویکی کیو طراحی شده که به صورت رایگان برگزار می شود. چند مرحله آزمون آزمایشی کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی( ویژه دیپلمه های بهیاری ) توسط مجموعه ویکی کیو برگزار می شود که این آزمون مرحله اول آن می باشد.

لیست دروستعداد تست هر درسضریب درس
بهیاری304