ویکی کیو(هزاران تست همراه سابق)
نام آزمون:

کنکور علوم تجربی دفترچه یک از سه

ارائه دهنده:ویکی کیو
نمره منفی:3
مدت زمان:45 دقیقه
ظرفیت کل:110 نفر / 101 نفر باقیمانده
تاریخ و ساعت برگزاری۰۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۰
زمان آزمون به پایان رسیده است
توضیحات:

آزمون آزمایشی دفترچه اول برای گروه آزمایشی علوم تجربی توسط تیم علمی ویکی کیو طراحی شده است که به صورت رایگان برگزار می شود. چند مرحله آزمون آزمایشی کنکور علوم تجربی توسط مجموعه ویکی کیو برگزار می شود که این آزمون مرحله اول آن می باشد.

لیست دروستعداد تست هر درسضریب درس
زیست شناسی4512